شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

کورکور حنایی

کورکور حنایی

/post-1769/

مشخصات ظاهری: این پرنده، 61 سانتی متر طول دارد. نر و ماده همشکل اما ماده حدود 5 درصد بزرگتر از نر است. دم زیبا و در انتها دو شاخه و به شکل «8» است . پر و بال به رنگ قرمز بلوطی، روتنه و دم دارای لکه های سفید زیبا، سر کرمی سفید و شاهپرهای انتهایی بال سیاه رنگ است. پرو بال جوجه ها کمرنگ تر...