شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

کور کور سیاه کورکور

کور کور سیاه (کورکور)

/post-1767/

مشخصات ظاهری: این پرنده، 56 سانتیمتر طول دارد و جثه اش متوسط است. شبیه کورکور حنایی است با این تفاوت که شکاف دمش کمتر است و در پرواز به شکل منحنی مانند دیده می شود. نر و ماده همشکل اند اما پرنده ی ماده اندکی بزرگتر است. پرو بال قهوه ای چرکی، پوشپرهای فوقانی بال کمرنگ، شکم خرمایی، سر اندکی...