شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

کوهرنگ آب کوه آبی آسمان

کوهرنگ آب, کوه, آبی آسمان

/post-5691/

تنها یک درصد سرزمین چهارفصل ایران را به خود اختصاص داده است، اما این چهارمحال و بختیاری با سرچشمه‌ها و ییلاق‌های فراوانی که در دل خود دارد دنیای از ییلاق‌های رنگارنگ در دامنه زردکوه، سبزکوه و سفیدکوه نهان دارد، رشته‌کوه‌هایی که در منطقه زاگرس مرکزی تکرار بهشت را برای این سرزمین به ارمغان...