شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

کوهها پناهگاه یادگارهای هزاران ساله

کوهها, پناهگاه یادگارهای هزاران ساله

/post-5146/

تیمره با ظرفیت گردشگری جهانی «تیمره» قدیمی ترین نقطه استان مرکزی و کشور است که آوازه های گذشتگان را در دل سنگ نگاره های آن می توان شنید و رد پای نیاکانی را که روزگاری در تلاش برای زندگی بودند را دید، تیمره پناه اولین خطوط نوشتاری بشر است که خودپناهی جز کوهها و صخره ها ندارد. با اینکه مدتها...