شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

کوه خواجه سیستان نگینی درخشان در تاریکی کویر

کوه خواجه استان سیستان, نگینی درخشان در تاریکی کویر

/post-6780/

اگر پا به جای جای خاک پهناور ایران بگذاریم متوجه خواهیم شد که در این گستره آثار و بناهای سترگی وجود دارند که نه تنها هنوز شناخته نشده‌اند، بلکه با روند فعلی باید سال‌ها بگذرد تا این میراث گرانبها به عموم ایرانیان معرفی و آنان از داشته‌ها تاریخی خود آگاه شوند. هر چند در این میان نمی‌توان...