شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

کوه ها امانتدار میراث طبیعی و فرهنگی

کوهستان ها و كوه ها, امانتدار میراث طبیعی و فرهنگی

/post-6741/

کوهستان‌ها با وجود تفاوت‌های بارز با یکدیگر، دارای ویژگی‌های مشترکی نیز هستند. چهره یکنواختی ندارند؛ کمربندهای ارتفاعی آنها در اقلیم مختلف هر یک پوشیده از اجتماعات گیاهی متفاوتی است؛ از نظر تنوع‌زیستی بسیار فنی هستند؛ زیستگاه بسیاری از حیات وحش مهم و عمده به شمار می‌روند؛ بسیاری از...