شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

کوه هزار

کوه هزار

/post-5840/

کوهستان هزار مرتفع ترین قله کرمانِ که در بخش کوهستانی راین قرار داره. قله هزار مخروط منفردی است که از شمال به آبادی میرشادی، از جنوب به دره رودخانه قهرود و از سمت غرب به آبادی راسک منتهی می شه. از جمله ویژگی های قله هزار آبشار زررودِ که در جناح شمالی قله جریان داره. منبع:hamgardi