شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

کوه چان بای شان

کوه چان بای شان

/post-4274/

رودخانه ای به نام رودخانه بهشت در کنار این آتشفشان خاموش جریان دارد. این منطقه بهارهای گرمی دارد و پارک ملی که در کنار آن واقع شده است محل زندگی گونه های جانوری مختلفی از جمله خرس ها، گوزن ها، پلنگ ها و غیره است. منبع:beytoote