شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

کوچه باغ

کوچه باغ های بروجرد در حصار پاییز و رنگ

/post-2069/

قسمت وسیعی از محدوده پیرامون شهر بروجرد به‌ویژه بخش‌های شمالی و غربی درگذشته نه‌چندان دور توسط حصار سبز و متراکمی از باغ‌های میوه و درختان متنوع پوشیده شده است و این مجموعه باغات به دلیل وجود گذرها و راه‌های عبور بین باغی در میان مردم شهر با عنوان «کوچه‌باغی» خوانده می‌شود. یکی از...