شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

کوچ فرصتی برای جذب گردشگر

کوچ فرصتی برای جذب گردشگر

/post-5950/

از زندگی عشایر لذت ببرید اسب سفید وحشی روی پاهای ستبرش ایستاده رو به وسعت سترگ دنا شیهه می‌کشد. دشت یکسره سبز است و سبز، چشمه است چشمه که در دل کوه می‌جوشد و فریادکنان به دامن دشت می‌ریزد. دنا کم‌کم رخت عروسی و پیراهن برفی‌اش را از تن درآورده و کوه عظمت سپید خود را با هیمنه سبز و شکوه بلوط...