شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

کوکوی سیاه

کوئل (کوکوی سیاه)

/post-2299/

مشخصات ظاهری: طول پرنده 43 سانتیمتر شبیه کوکو ولی با منقار ضخیم، بال های کوتاه و دم نسبتا بلند غیر قابل اشتباه با کوکو است. پرنده ی نر با منقار زرد کمرنگ متمایل به آبی، رنگش سیاه است. زیر تنه ی ماده به رنگ قهوه ای چرکی، با خال های کمرنگ سفید، گلوی سفید و خطوط قهوه ای تیره و روتنه ی قهوه ای...