شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

کوکو سانان

کوکوی خالدار

/post-2302/

مشخصات ظاهری: این پرنده، 40 سانتیمتر طول دارد. تاج کوتاه، دم بسیار بلند، روتنه خاکستری تیره با خال های سفید، زیر تنه سفید و بال زدن هایش آرام است. گلو زرد رنگ و حلقه ی دور چشم به رنگ نارنجی روشن با خط چشمی پهن خاکستری تیره، که گوشپرها و پس گردن را پوشانده، دیده می شود. در پرنده ی جوان،...