شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

کویر عقدا سیاه کوه

کویر عقدا (سیاه کوه)

/post-1435/

کویر عقدا در موقعیت جغرافیایی N3236 تا N3257 و E5339 تا E5411 در استان یزد واقع است. کویر عقدا در داخل فرو رفتگی نامنظمی در مجاورت کویرهای اردستان و زردین قرار گرفته است . حدود مجاور این کویر پوشیده از سنگهای آذرین و آهکی می باشد . مخروط افکنه های وسیعی در امتداد جنوب غربی بر روی سطح این...