شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

کویر نگاه را تا دور دست می کشاند

کویر خشك نگاه را تا دور دست می کشاند

/post-6676/

نگاهی به جاذبه های طبیعی استان یزد واژه کویر، در ایران به طور عام به نقاط خشک و بی آب و علف اطلاق می شود. در منابع علمی بین المللی نیز هنگامی که صحبت از کویرهای ایران، از جمله استان یزد است، از همین واژه کویر، استفاده می شود، اما در کویرنشین استان یزد، این واژه شامل بیابان های ویران،...