شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

کو کو سانان

کوکوی ابلق

/post-2301/

مشخصات ظاهری : این پرنده، 33 سانتیمتر طول دارد و هم اندازه ی کوکوی معمولی است و به واسطه ی پرو بال سیاه و سفید و دم سیاه که از شاهپرهای میانی، به کناره ها، به تدریج کوتاهتر شده، و کاکل نسبتا گرد با لکه های مشخص سفید روی بال هایش، که در پرواز به خوبی نمایان است. به آسانی شناخته می شود....

کوکو

/post-2300/

مشخصات ظاهری: این پرنده 33 سانتیمتر طول دارد و معمولا د رپرواز دیده می شود. در این حالت با دم بلند، بال های کشیده و بال زدن های آرامش، شبیه دلیچه است، با این تفاوت که سرش را اندکی بالا نگه داشته و بال هایش بالاتر از سطح بدن قرار ندارد. زیر تنه خاکستری با رگه های عرضی و زیر بال ها خاکستری...

کوئل (کوکوی سیاه)

/post-2299/

مشخصات ظاهری: طول پرنده 43 سانتیمتر شبیه کوکو ولی با منقار ضخیم، بال های کوتاه و دم نسبتا بلند غیر قابل اشتباه با کوکو است. پرنده ی نر با منقار زرد کمرنگ متمایل به آبی، رنگش سیاه است. زیر تنه ی ماده به رنگ قهوه ای چرکی، با خال های کمرنگ سفید، گلوی سفید و خطوط قهوه ای تیره و روتنه ی قهوه ای...

پرندگان راسته کوکو سانان

/post-2298/

این راسته، شامل پرندگان جفت انگشتی است که در آشیانه ی پرندگان دیگر تخمک گذاری می کنند. تیره ی کوکویان این تیره، پرندگانی درخت زی اند که شاهپرهایشان از میانه ی دم به کناره ها، کوتاهتر می شود. منبع: irandeserts