شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

کیش گنجینه ای ملی از نگاه صنعت گردشگری

جزيره کیش گنجینه ای ملی از نگاه صنعت گردشگری

/post-6663/

فرهنگ و تمدن ایران زمین به قدیمی ترین ادوار زندگی بشر در سطح کره زمین می ر سد. فرهنگ و تمدن دیرپایی که ریشه های آن را می توان در جای جای این سرزمین پهناور جست وجو کرد. ذوق و خلاقیت هنری مردمان این دیار کهن که با اعتقادات و رسوم آنان در هم آمیخته، در آثار هنری آنان نمود پیدا کرده است....