شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

گذری در بزرگترین روستای آشتیان

گذری در بزرگترین روستای شهرستان آشتیان

/post-7195/

هنگامی كه از مشكلات زندگی شهرنشینی به ستوه می آییم و آرزوی رهایی از هیاهوی صنعت، ترافیك، ازدحام جمعیت و غیره را مانند یك رؤیا در ذهنمان مرور می كنیم، سر زدن به روستایی و مدتی كوتاه زندگی كردن در آرامش حاصل از سرسبزی و زیبایی و سادگی آن از واقعیت های مهم به شمار می رود. روستایی با باغ های...