شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

گذشتن از الوند و زمستان های طاقت فرسایش

گذشتن از الوند و زمستان های طاقت فرسایش

/post-5352/

اتوبوس با سرعت زیاد در دل نیمه‌شب حرکت می‌کند، قرار است صبح زود به همدان برسیم و از آنجا قله الوند بلندترین قله کوهستان الوند را صعود کنیم. هر از گاهی چشم باز می‌کنم و نگاهی به جاده! سرعت اتوبوس زیاد است و پیش از موعد مقرر می‌رسیم. از میدان ابتدایی شهر تاکسی به مقصد گنجنامه می‌گیریم،...