شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

گردشگاههای طبیعی و شهری بروجرد

گردشگاههای طبیعی و شهری شهر بروجرد

/post-7078/

● گردشگاه گلدشت: گلدشت یک دره و جلگه بسیار وسیع در دامنه کوههای سر به فلک کشیده زاگرس است. محدوده گلدشت از غرب تپه چغای بروجرد آغاز شده و تا تنگه کپرگه ادامه می یابد. گلدشت مشتمل بر چندین ناحیه و روستاست که روستاهای فیال، شیخ میری، قلعه و کپرگه بخشهای مهم آن هستند. این دره آبرفتی حاوی چشمه...