شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

گردشگران

گردشگران دنیا چگونه اند

/post-4322/

گردشگران در سفرهای خود هر کدام نماینده ملت خود هستند، همین است که اگر خطایی از هر کدام سر بزند به نام و فامیل آن گردشگر نوشته نمی‌شود و آن خطا به نام ملیت او نوشته می‌شود، همین ویژگی باعث شده ‌گردشگران هر نقطه‌ای از جهان به رفتار و اخلاقی مشهور شوند. به‌عنوان مثال اگر از مردم، هتل‌ها و...