شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

گردشگران جوان

گردشگران جوان

/post-5971/

نزدیک به ۷۰ درصد از جوانان دنیا به منظور یادگیری زبان، کار یا تحصیل و یا برای خوش گذرانی به کشورهای خارجی سفر می کنند از این رو تقریبا ۶۰درصد از سازمان های گردشگری جهان نقش گردشگران جوان را در توسعه صنعت گردشگری کشورهای خود بسیار مهم ارزیابی کرده اند. تقاضای جهانگردی تقاضایی است ویژه و...