شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

گردشگری ادبی

سفر از روی کتاب ها

/post-4573/

عجیب است که هنوز بسیاری از گونه‌های گردشگری در ایران جدی گرفته نمی‌شود. این بی‌اعتنایی به گردشگری نه صرفا در سطح مردم و عامه که بسیاری از مسئولان و تصمیم گیران این حوزه هم چندان اعتنایی به گونه‌های دیگر گردشگری ندارند. این ذهنیت از آنجایی قابل تامل است که بدانیم تعریف تمامی عامه مردم از...

گردشگری ادبی بر بال شاعران پارسی

/post-4556/

گردشگری هر روز در حال گسترش است و انواع جدید آن ابداع می‌شود و این ویژگی را دارد که با دیگر رشته‌ها ترکیب شود. گردشگری ادبی، گردشگری تازه رونق یافته ای است که ایران به دلیل تاریخ و فرهنگ غنی‌ای که دارد خود می‌تواند بستر مناسبی برای شکل‌‌گیری و گسترش این گردشگری باشد. اصل توریسم بر مبنای...