شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

گردشگری اقوام سفری به امروز

گردشگری اقوام سفری به امروز

/post-5601/

تنوع اقوام در ایران ثروتی بی نظیر برای گردشگری است روی نقشه ایران که سفر کنی، در حاشیه مرزها که حرکت کنی همراه با تو اقوام مختلف حرکت می‌کنند. ترکمن‌ها، گیلک‌ها، تالشی‌ها، ترک‌ها، کردها، لرها، بختیاری‌ها، عرب‌ها، سیستانی‌ها، بلوچ‌ها و.... هر کدام‌شان نمادهای ویژه خودشان را دارد. پوشش...