شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

گردشگری ایران برای تغییر در رویه موجود نیاز به باز

گردشگری ایران برای تغییر در رویه موجود نیاز به بازنگری دارد

/post-7179/

به وجود آوردن ساختارهای جدید در تعاملات گردشگری به ویژه توریسم فرهنگی می‌تواند ایران را به جایگاه و مرتبه‌ای بالا در گردشگری سوق دهد. گردشگری ایران در جهت تغییر در رویه موجود نیاز به یك بازنگری دارد و در این میان توجه به این نكته ضروری است كه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به...