شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

گردشگری ایران جاذبه های بی بدیل

گردشگری ایران, جاذبه های بی بدیل

/post-5512/

ایران، از نظر جاذبه توریستی رتبه دوم را دارد و از این نظر بعد از آمریکا قرار دارد. من به تمام دنیا سفر کرده‌ام و فقط به آمریکای جنوبی نرفته ام. اشتباه می کنند که می گویند ایران رتبه دهم جاذبه‌های گردشگری است و از نظر گردشگری طبیعی رتبه پنجم را دارد. به هر حال، ما اینهمه امکانات داریم ولی...