شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

گردشگری بدون ماشین

گردشگری بدون ماشین

/post-6965/

در چند سـال اخــیر پدیده جدیدی در جوامع مدرن شکـــل گرفته است با نام؛ «تعطیلات بدون اتومبیل»؛ طرحی بی سابقـــه که علاوه بر ایجــــاد تکنولوژی های جدید جابه جایی و حمل و نقل در توسعه گردشگری و حفاظت از محیط زیست هم نقش مهمی را ایفا می کند.برای مثال اتریش یکی از کشورهایی است که پروژه...