شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

گردشگری برای همه در سرزمین ماتادورها

گردشگری برای همه در سرزمین ماتادورها

/post-4871/

در اسپانیا ابتکارات فراوانی وجود دارد که موجب کاربردی کردن فرهنگ گردشگری برای همگان شده است. از جمله این موارد می‌توان به هموارسازی مسیرها، خدمات مخصوص افراد کم‌توان، تجهیزات کاربردی و راهنماهای دردسترس اشاره کرد که موجبات تسهیل گردشگری را برای همگان فراهم آورده است. در اینجا به برخی از...