شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

گردشگری تجاری از کاروانسراها تا

گردشگری تجاری از کاروانسراها تا

/post-5890/

کاروانسراها نمادی از هنر، معماری، میهمان نوازی و فرهنگ ایران هستند. نام کاروانسرا در اذهان هر ایرانی طلیعه دار محلی امن و جایگاهی مطمئن است که در گذشته جهت استراحت استفاده می شد. احداث کاروانسراها در گذشته از کارهای عام المنفعه پارسیان بوده که با نظمی تحسین برانگیز درجای جای راه های اصلی و...