شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

گردشگری جنگ برای رونق صلح

گردشگری جنگ برای رونق صلح

/post-5725/

گردشگری جنگ به عنوان یکی از قابلیت‌های توسعه در استان‌های درگیر جنگ تحمیلی دارای جایگاه ویژه‌ای است. بیش از ۲۰ سال از اتمام جنگ تحمیلی می‌گذرد، اما نه‌تنها آثار آن را در شهر و اقصی نقاط شهرهای مرزی می‌توان دید بلکه مناطق عملیاتی و یادمان‌های شهدا هنوز پابرجا بوده و یادآور رشادت و جنگاوری...