شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

گردشگری داخلی در ایران

گردشگری داخلی در ایران

/post-5878/

در جهان امروزی، ملل زیادی به نقش والای صنعت گردشگری واقف هستند و اعتقاد دارند که سفر و گردشگری بعنوان یکی از صنایع بزرگ می تواند از نظر تولید اشتغال و در آمد زایی در یک ناحیه بسیار حائز اهمیت واقع شود، ایران کشور غنی از آثار بی مانند فرهنگی و تمدن کهن که از این حیث جایگاه شاخصی را در سطح...