شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

گردشگری دانشجویان بعد از کما

گردشگري دانشجویان بعد از کما

/post-6762/

همواره یکی از مهمترین ابزارهای تجربه اندوزی در زندگی ایرانیان سفر بوده است. مصداق این جمله را باید در واکاوی فرهنگ گردش در ایران یافت و حتی به این موضوع دقیق شد که معماری خانه‌های ایرانی هم به گونه‌ای بوده که هر خانه یک فضای تفریحی، گردشی به شمار می‌رفته است. حیاط‌هایی پوشیده‌ از درختان...