شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

گردشگری در آلمان

گردشگری در آلمان

/post-4330/

گردشگری در جهان، امروزه در حالی به‌عنوان مهم‌ترین بخش درآمد زایی بسیاری از كشورها محسوب می‌شود كه در آمد حاصل از این بخش طبق آمار به‌گونه‌ای كاملا نابرابر تقسیم می‌شود. به‌طوری‌كه 50 درصد از درآمد حاصل از اینفعالیت اقتصادی تنها به 7 كشور آمریكا، انگلیس، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، آلمان و...