شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

گردشگری دولت دانشگاه مردم

گردشگری دولت, دانشگاه, مردم

/post-6334/

قرار است دولت سیاست‌های گردشگری کشور را تبیین کند و دانشگاه با شیوه آکادمیک باعث پیشرفت و ترویج این صنعت شود و در نهایت مردم خودشان تولید کننده و مصرف‌کننده آن باشند. اما سوال این است که آیا به راستی در ایران چنین است؟‌ ‌ ‌یکی از نقدهای وارده به روش اشاعه گردشگری در کشورمان، عدم ارتباط...