شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

گردشگری سلامت گامی مهم به سوی خود باوری ملی

گردشگری سلامت

/post-6738/

یکی از موضوعاتی که جدیدا در اخبار جایی برای خود باز کرده است گردشگری سلامت می باشد که از سال ۲۰۰۵ به صورت جدی در محافل علمی و خبری مطرح و تصمیماتی در تمامی کشور های پیشرفته و در حال پیشرفت گرفته شد . بسیاری از کشور های آسیایی با توجه به مزایای این صنعت خیلی سریع به فراهم کردن بستر های مورد...