شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

گردشگری سوریه در سوگ

گردشگری سوریه در سوگ

/post-4580/

نام سوریه این روزها مدام در اخبار شنیده می‌شود، پسوند هر باره خبرها درباره این کشور حکایت از خون، کشته، سوگ و ماتم دارد . از همایش‌ها، کنفرانس‌ها و سرنوشت‌های مردم آن بوم که بگذریم، فارغ از هر گونه جهت‌گیری و حق‌دادن به هر طرف مبارزه که باشد، این کشور یکی از مقاصد اصلی ایرانیان برای سفر...