شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

گردشگری شهری و آثار آن بر سیمای شهر و فضای شهری

گردشگری شهری و آثار آن بر سیمای شهر و فضای شهری

/post-6145/

گردشگری شامل همه خدمات و ویژگیهایی است که در کنار هم قرار می گیرند تا آنچه مسافر می خواهد، فراهم آورند و انواع مختلفی دارد. اما صاحبنظران گردشگری در دنیا، ۴ فضای کلی را برای آن مشخص کرده اند: ۱) فضای روستایی یا جهانگردی سبز ۲) فضای کوهستانی برای ورزشهای کوهستانی ۳) فضای ساحلی با ویژگیهای...