شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

گردشگری صفر و یک در اغما

گردشگری صفر و یک در اغما

/post-5540/

دنیای مجازی, حلقه مفقوده توسعه گردشگری ایران است هفته گردشگری امسال سپری شد و کشورمان به عنوان یکی از پرجاذبه‌ترین کشورهای جهان همایش‌ها و جلسات گسترده‌ای را در این زمینه به خود دید، احداث چند صد طرح گردشگری از قبیل اقامتی، حمل و نقل و تفریحی حاصل این همایش‌ها و نشست‌ها بود. اگرچه شنیدن...