شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

گردشگری صنعت گم شده در میان غبار

گردشگری, صنعت گم شده در میان غبار

/post-6282/

یارب زِ باد فتنه نگهدار خاک پارس/ چندان که خاک را بود و باد را بقا سعدی استان فارس یکی از کهن‌ترین مناطق ایران است که ۱۲۱ هزار کیلومتر مربع وسعت دارد و چه از لحاظ طبیعت‌گردی و چه فرهنگی از مهمترین مناطق کشور به شمار می‌آید. فارس با توجه به وسعت زیاد و نزدیکی به خلیج فارس در نواحی جنوبی و...