شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

گردشگری می لرزد

گردشگری می لرزد

/post-4414/

زلزله را یکی از بلایای طبیعی نام گذاشته‌اند، اگر چه این بلای طبیعی به گواه کارشناسان ۳۹ گونه دیگر را هم شامل می‌شود اما هر زمان نام بلای طبیعی می‌آید بی درنگ به یاد زلزله می‌افتیم. جالب این‌که از ۴۰ نوع بلای طبیعی ۳۱ نوع آن درکشور ما به‌وقوع می‌پیوندد؛ زلزله، سیل، خشکسالی، فرسایش خاک و...