شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

گردشگری ناشناخته استان سمنان

گردشگری ناشناخته استان سمنان

/post-6167/

قلمرو استان سمنان به لحاظ تاریخ طبیعی و تاریخ تمدن از قدمتی کهن برخوردار است. در این محدوده جغرافیائی در کنار یادمان‌ها و محوطه‌های مهم تاریخی، میراث فرهنگی ارزشمند مشتمل بر هنرهای گوناگون نمایشی، آداب و مناسک، الگوهای زیست و شیوه‌های خاص زندگی وجود دارد که در زمره مهم‌ترین جاذبه‌های...