شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

گردشگری و روایت نداشتن ها

گردشگری و روایت نداشتن ها

/post-6281/

ایستادن در برابر موج عظیم جهانی شدن و همسو شدن با چرخه در حال پیشرفت و در حرکت اقتصاد جهانی امری است که کوتاهی از آن واماندگی و درجا زدن و همچنین خسارت‌های جبران‌ناپذیری برای کشورها و ملت‌هایی که از این فرایند فاصله گرفته و دور ایستاده‌اند را به همراه خواهد داشت. اقتصاد جهانی و جهانی شدن...