شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

گردشگر به سلامت باد

گردشگر به سلامت باد

/post-5421/

گردشگری سلامت ایران سومین گام خود را برداشت گردشگری پزشکی به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های این صنعت مدتی است که در جهان بویژه در خاورمیانه و آسیا مورد توجه دست‌اندرکاران گردشگری و البته درمانی قرار گرفته است و به باور بسیاری از آنها دهه پیش رو زمان درخشیدن قاره آسیا در این صنعت نوظهور است....