شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

گردگری

ادامه تحصیلات در كشور فرانسه راهنمای عملی 1

/post-7168/

با توجه به وجود انواع مختلف روادید, تصمیم گیری در مورد مدت و هدف از اقامت كه تقاضای روادید برمبنای آن صورت می پذیرد, امری بسیار مهم و ضروری است باید توجه داشت كه پس از ورود به خاك فرانسه امكان هیچ گونه تمدید و یا تغییر در نوع روادید وجود ندارد ● درخواست روادید با توجه به وجود انواع مختلف...