شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

گزارشی از چهار خیابان رویایی ایران

گزارشی از چهار خیابان رویایی ایران

/post-4633/

گزارش از قیمت آپارتمان و زمین در خیابان‌های اعیان‌نشین چهار شهر تهران ، مشهد ، اصفهان و شیراز. گرانترین خیابان تهران همان نام‌های تکراری همیشگی نیستند.این بار می‌خواهیم از کوچه‌ها و خیابان‌های فرعی برایتان بگوییم که به بسته‌های بی‌رقیب ثروت و اشرافیت بدل شده‌اند.خیابان‌های گمنامی مثل...