شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

گزدشگزی

اردک ارده ای

/post-1271/

مشخصات ظاهری: این پرنده؛ 51 سانتی متر طول دارد و اندازه اش متوسط است، اما بزرگترین اردک روی آب چر است. بال ها نوک یز و شبیه گیلار و پروازش با بال زدن سریع همراه است و معمولا با اردک های سرسبز به سر می برد آینه بالی در هر دو جنس سفید رنگ و در هنگام پرواز، به وضوح نمایان است. پرنده ی نر...