شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

گسترش مناطق نمونه گردشگری در دنیا

گسترش مناطق نمونه گردشگری در دنیا

/post-6297/

یکی از مزیت‌های اصلی استاندارد سازی، گذشته از مساله توریست پذیری و هماهنگی بین واحدها،آزاد کردن نرخ‌گذاری‌ها است، برای این که استانداردها رعایت شود می‌توان به صورت شناور بر روی محصولاتی که ارائه می‌شود نرخ گذاری کرد. تجربه دفاتر خدمات مسافرتی در سراسر دنیا نشان می دهد که نرخ گذاری آزاد به...