شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

گشتی در لار و زیبایی هایش

گشتی در لار و زیبایی هایش

/post-5361/

در زیستگاه‌هایی با ویژگی های بارز که جمعیت جانوری آنها به دلیل شکار بی رویه رو به کاهش است و از این رو به حمایت نیاز دارند، برای مدتی محدود و به طور معمول ۳ تا ۵ سال، شکار ممنوع می شود. منطقه حفاظت شده لار یکی از این مناطق است که براساس مصلحت‌­های زیست محیطی، به عنوان منطقه شکار ممنوع...