شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

گشتی در کوچه های آشتی کنان

گشتی در کوچه های آشتی کنان

/post-5351/

محله عودلاجان و همزیستی ادیان محله عودلاجان سابقه تاریخی کهنی دارد. در واقع این قدمت به ابتدای تاریخ تهران بازمی‌گردد؛ از زمانی که تهران یک قریه کوچک بیشتر نبوده، محله عودلاجان نیز وجود داشته و لهجه ساکنان آن نیز به روستانشینان شمیران شبیه بوده است. در حال حاضر این محله از غرب به میدان...