شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

گفتگوی اختصاصی امیر پریزاد با جناب آقای دکتر دادخو

گفتگوی اختصاصی امیر پریزاد با جناب آقای دکتر دادخواه پیرامون عبور مترو از چهارباغ اصفهان

/post-6376/

▪ جناب آقای دکتر دادخواه ؛ همانگونه که آگاه هستید برخلاف رای دادگاه اصفهان ؛ مترو به گونه غیرقانونی درپی عبور از میراث ما در اصفهان می باشد . آخرین تلاش ها به کجا انجامیده است ؟ ـ پیش از آن که به پرسش شما ، پاسخ دهم چند موضوع را بایستی مطرح نمایم اصولا معماری نماد و نمایش فرهنگ است ، نماد...