شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

گفتگو با مرد اول ایرانگردی ایران

گفتگو با مرد اول ایرانگردی ایران

/post-5752/

خیلی ها ایرانگرد هستند اما شاید هیچ کدامشان به اندازه محمدعلی اینانلو نمادی برای مسافرت به گوشه و کنار ایران نباشند. استفاده از رسانه های دیداری – شنیداری برای اینانلو ابزاری شده تا ایران پهناور را به خانه کوچک ما ایرانی ها بیاورد. برای اینکه محمدعلی اینانلو را ببینید باید وقت زیادی صرف...